Seksuologia dziś

Impotencja              
Ona i on

Seksuologia jest dziedziną nauki zajmującą się fizjologią i patologią różnorodnych zjawisk i procesów związanych z życiem płciowym człowieka. W obrębie zainteresowań tej nauki, znajduje się więc rozwój seksualny człowieka, zaburzenia życia seksualnego, ich przyczyny i sposoby leczenia, jak również wpływ, jaki wywiera życie płciowe konkretnej jednostki na jej osobowość, zdrowie psychiczne i fizyczne, jak również na jej rodzinę, pracę zawodową, ogólnopsychiczną wydolność oraz na całokształt jej stosunków z innymi ludźmi. Oficjalną specjalnością lekarską, seksuologia stała się dopiero w 1983 roku. Jedną z charakterystycznych cech tej nauki, jest jej interdyscyplinarny charakter. Wiąże ona, bowiem wiele dyscyplin medycznych, takich jak na przykład anatomia, ginekologia, czy psychiatria z dyscyplinami niemedycznymi, takimi jak socjologia, prawo, czy też psychologia. Lekarze specjalizujący się w dziedzinie, to seksuolodzy. W obrębie seksuologii, wyróżnia się najczęściej seksuologię biologiczną, kulturową, kliniczną, społeczną, pedagogiczną oraz sądową.

Problematyka związana z życiem seksualnym człowieka, niemal od zawsze wzbudzała duże zainteresowanie. Najprawdopodobniej wiąże się to z tym, iż jest ona równie bliska wszystkim łącznie, jak i każdemu człowiekowi osobno. Seksuologia nie zawsze jednak rozwijała się tak intensywnie jak dziś. Jednym ze wskaźników dużego zainteresowania problematyką życia seksualnego człowieka obecnie, jest duży wzrost publikacji poruszających te zagadnienia.

Współczesne, nowoczesne podejście do kliniki seksuologicznej charakteryzuje się między innymi uwzględnianiem dynamiki rozwoju zaburzeń seksualnych, ścisłym rozgraniczeniem normy i patologii seksualnej oraz położeniem nacisku na ogromną rolę, jaką odgrywa tu pojęcie układu partnerskiego. Z jednej strony może on stanowić genezę zachowań patologicznych jednostki, z drugiej z kolei, wykorzystać go można w leczeniu różnych rodzajów zaburzeń wiążących się z jej życiem seksualnym.

© Copyright seksuolog.waw.pl Warszawa 2008-2019.