Impotencja

Impotencja              
Ona i on

Przez wiele lat jednym z głównych problemów, z którym zgłaszano się do seksuologa był problem impotencji. Impotencja jest dysfunkcja seksualną występującą u mężczyzn w różnym wieku, najczęściej powyżej pięćdziesiątego roku życia. Według danych statystycznych, na impotencję cierpi co dziesiąty mężczyzna w starszym wieku, jednak skala rozpowszechniania się tego zaburzenia wciąż niepokojąco wzrasta. Innym, równie niepokojącym zjawiskiem jest to, iż nie mogąc poradzić sobie ze swoim problemem mężczyźni cierpiący na impotencję, coraz częściej i coraz liczniej popadają w depresję, rezygnują z aktywności seksualnej, a nawet odsuwają się od dotychczasowej partnerki.

Objawy impotencji to brak erekcji lub ejakulacji. Przy czym nie występują one pomimo odczuwanego przez mężczyznę podniecenia i zadowalającej go, tak zwanej gry wstępnej. Najczęściej wyróżnia się pięć rodzajów impotencji:

  1. Impotencję psychogenną
  2. Impotencję na tle hormonalnym
  3. Impotencję na tle krążeniowym
  4. Impotencję neurogenną
  5. Impotencję mieszaną

Za przyczyny wystąpienia impotencji psychogennej uznaje się zazwyczaj lęki, długotrwały stres, niepewność siebie jako mężczyzny, perfekcjonizm oraz strach przed ośmieszeniem. Ten rodzaj impotencji występuje również u mężczyzn w młodszym wieku.

Najmniej liczna grupa mężczyzn cierpi na impotencję na tle hormonalnym. Zazwyczaj towarzyszy ona zaburzeniom hormonalnym w organizmie oraz pojawia się w wieku andropauzy.

Najczęściej rozpoznawanym rodzajem impotencji jest z kolei impotencja na tle krążeniowym. Jej główne przyczyny to nadciśnienie, zaburzenia układu krążenia występujące po zawale lub wylewie oraz wady układu naczyniowego.

Najczęstsze przyczyny impotencji neurogennej to z koeli choroby i urazy kręgosłupa, w którym znajduje się ośrodek erekcji.

W ostatnim ze wskazanych powyżej rodzajów impotencji, czyli w impotencji mieszanej, występują różne z wymienionych wcześniej przyczyn impotencji. Jej powstawaniu sprzyjają natomiast między innymi różne rodzaje leków przeciwnadciśnieniowych i psychotropowych.

Po dokonaniu diagnozy, która przede wszystkim obejmuje rozpoznanie rodzaju impotencji i ustalenie jej przyczyn, seksuolog może rozpocząć leczenie. Celem takiego leczenia, jest zazwyczaj, nie tylko zlikwidowanie samej impotencji, ale też usunięcie czynników ją wywołujących. Działania podejmowane przez seksuologa, każdorazowo dobierane są do konkretnego rodzaju impotencji.

Przy impotencji psychogennej, seksuolog stosuje zazwyczaj psychoterapię indywidualną i partnerską, metody treningowe, hipnozę, a w przypadku fobii również desensybilizację. Psychoterapia indywidualna zalecana jest również w leczeniu tych wszystkich przypadków, w których przyczyną impotencji są zahamowania i urazy seksualne, oraz nerwice.

Psychoterapię partnerską stosuje się z kolei, gdy podłożem impotencji są nieprawidłowe relacje w związku.

W leczeniu impotencji na tle hormonalnej, seksuolog wykorzystuje leki hormonalne lub leki obniżające poziom prolaktyny.

Pompy próżniowe, masaż, elektroterapię i wiele innych, zbliżonych metod wykorzystuje się w leczeniu impotencji neurogennej.

Iniekcję w ciała jamiste członka stosuje się obecnie w impotencji występującej na tle krążeniowym.

Niezależnie jednak od wszystkich, wymienionych powyżej sposobów leczenia impotencji, metodą, która nieprzerwanie od kilku lat cieszy się największą popularnością u mężczyzn, jest "cudowna tabletka", czyli Viagra (5 bajek o Viagrze). Cechuje ją bowiem, nie tylko łatwość użycia, ale przede wszystkim wysoka skuteczność. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że Viagra tak - działa w wielu przypadkach, ale impotencja to na ogół efekt konkretnych problemów organizmu lub psychiki, wobec których tabletka, usuwająca problem, ale nie jego przyczyny, jest bezradna.

Zobacz też: Zbigniew Lew-Starowicz, Zaburzenia erekcji u mężczyzn

© Copyright seksuolog.waw.pl Warszawa 2008-2019.