Klasyfikacja zaburzeń seksualnych

Impotencja              
Ona i on

Przed seksuologiem, który zamierza zajmować się zaburzeniami życia seksualnego człowieka stoi bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Niezależnie od tego, jakim hołduje on koncepcjom teoretycznym i w jaki sposób, zamierza on interpretować symptomy zaburzeń zachowań seksualnych występujących u jednostki, każdorazowo jest on zobowiązany do tego, by rozpatrywać je w szerokim kontekście. Oznacza to, iż musi nie tylko brać pod uwagę wszelkie aspekty osobowości swego pacjenta, ale też ujmować go w jego układzie partnerskim i w środowisku społecznym.

Najczęściej spotykanymi zaburzeniami psychoseksualnymi, z którymi w trakcie swojej praktyki spotyka się niemal każdy seksuolog, są na ogół tak zwane zaburzenia "parzyste". Oznacza to, że na ogół rozwijają się one w obrębie jakiegoś konkretnego układu ludzi. Tym samym, stanowią one zazwyczaj wyraz zaburzeń panujących w danej parze, zarówno w obrębie ich współżycia płciowego, jak i w obrębie panujących między nimi stosunków interpersonalnych. Warto przy tym pamiętać, że zaburzenia, które rozwijają się w konkretnym układzie partnerskim, mogą nie wystąpić, jeśli tworzący ten układ partnerzy spróbują stworzyć inne układy, z innymi osobami. W tych nowych układach zaburzenia, z którymi borykały się te osoby w poprzednich związkach, mogą się wcale nie pojawić lub mogą wystąpić w znacznie mniejszym natężeniu. Jeśli jednak nowy układ, również nie będzie układem zdrowym, zaburzenia występujące w poprzednim związku, wystąpią najprawdopodobniej z jeszcze większym nasileniem. Wszystkie te, wskazane powyżej prawidłowości, sprawiają, że współcześni seksuolodzy, zajmują się na ogół nie tyle diagnostyką i leczeniem indywidualnych jednostek, ile całych układów partnerskich.

Klasyfikacji zaburzeń seksualnych jest bardzo wiele. Jedna z najbardziej współczesnych, dzieli je na:

W obrębie zaburzeń potrzeb seksualnych znajdują się między innymi zaburzenia libido, seksualne stany lękowe, stany paniki seksualnej czy partnerskie problemy seksualne.

Wśród zaburzeń w przebiegu współżycia seksualnego, najczęściej wskazuje się z kolei na zaburzenia wytrysku nasienia, zaburzenia erekcji, awersje seksualne, zespół seksualnego nieprzystosowania oraz anestezję seksualną.

Mówiąc o zaburzeniach orgazmu rozumieć natomiast należy dysocjację orgazmu i orgazm bez erekcji.

Nietypowe zachowania seksualne obejmują najczęściej oralizm, analizm, kazirodztwo i prostytucję.

Natomiast zaburzenia identyfikacji płciowej gynemimezę, transseksualizm, parafinie seksualne oraz zespół niezróżnicowanego obiektu erotycznego.

Jednym z głównych zadań praktykującego seksuologa, jest leczenie. Jednakże leczenie w seksuologii rozumieć należy inaczej niż w medycynie. Leczenie oznacza tu bowiem tyle, co prowadzenie pacjenta w kierunku normy, która nie tylko nie jest jednoznacznie zdefiniowania, ale której wszelkie próby zdefiniowania wywołują niezwykle zażarte dyskusje.

© Copyright seksuolog.waw.pl Warszawa 2008-2019.