Badania i normy seksualne

Impotencja              
Ona i on

Badania seksuologiczne są to na ogół dość skomplikowane czynności, których celem jest ustalenie stanu, w jakim znajduje się pacjent. Ta trudność badań seksuologicznych bierze się głównie stąd, iż dotyczą one najbardziej intymnej sfery życia człowieka. W obrębie badań seksuologicznych, możemy wyróżnić wywiad przeprowadzany z pacjentem lub z jego partnerem, szereg różnorodnych badań psychologicznych, lekarskie oględziny, jak również badania laboratoryjne, których celem może być na przykład zbadanie nasienia lub poziomu hormonów w organizmie pacjenta.

Istnieje wiele rodzajów norm seksualnych. Do najczęściej wymienianych wśród nich, należą: norma medyczna, prawna, socjologiczna, statystyczna, ewolucyjna i moralna. Definicje i zakresy tych norm są na ogół bardzo różne. Niejednokrotnie to, co mieści się w jednej z nich, okazuje się być poza zakresem innej.

Dla seksuologa najważniejszą wśród norm wymienionych powyżej jest norma medyczna. Pozwala mu ona odróżnić stan prawidłowy od stanu chorobowego, w którym jednostka wymaga już jego pomocy i leczenia. Mianem zboczeń płciowych, wymagających interwencji seksuologa, określa się obecnie, tylko te zaburzone zachowania seksualne, które nie tylko mają charakter zboczeń, ale które są ponadto nie akceptowane przez jednostkę lub jej partnera, szkodzą ich zdrowiu lub w jakiś sposób naruszają ład i porządek społeczny. Wszelkie przypadki, nie spełniające powyższych kryteriów, nie powinny być przedmiotem zainteresowania seksuologii i seksuologa. Ponadto, nie powinny być one określane mianem zboczeń płciowych.

© Copyright seksuolog.waw.pl Warszawa 2008-2019.